Detailed weather forecast in Lithuania is available for next spots


Birstonas

Deglenai

Kedainiai

Klabiniai

Utena airfield, EYUT (Utenos apskrities aeroklubas)

Valkininkai